سوال مطرح شده : ژاسب
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  ژاسب
توضيحات :  آیا سنگ چرت دایلر دار اکسید شده با آهن(قرمز) استفاده و ارزش تجاری دارد برای ثبت معدن
پست الکترونيکي :  hamed.payamani@gmail.com
تاريخ درج :  دوشنبه 1 خرداد 1391  16:38
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي :